Het zal u niet ontgaan zijn dat alle sportverenigingen, dus ook wij, zich conformeren aan de overkoepelende sportorganisaties in het kader van de “Corona / covid-19” maatregelen.
Wij volgen primair de adviezen van de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) en NOC-NSF. Voor de meest actuele adviezen en maatregelen klik hier: https://onderwatersport.org/corona/ .
Tijdens de zwembadsessies is er een aangewezen verplichte “corona-co√∂rdinator” die toeziet op naleving van de adviezen en maatregelen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u mailen met: voorzitter@anthias.nl