Het zal u niet ontgaan zijn dat alle sportverenigingen, dus ook wij, zich conformeren aan de overkoepelende sportorganisaties in het kader van de “Corona / covid-19” maatregelen. Wij volgen primair de adviezen van de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) en NOC-NSF. Voor de meest actuele adviezen en maatregelen klik hier:

https://onderwatersport.org/corona/

Tijdens de zwembadsessies is er een aangewezen verplichte “corona-coördinator” die toeziet op naleving van de adviezen en maatregelen.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u mailen met: voorzitter@anthias.nl

Vooralsnog is er in de kantine van zwembad De Joffer alleen toegang met een geldige QR-code icm een geldig ID-bewijs